Ing. arch. Tereza Červená, Ing. Ing. arch. Jakub Svitek

Architekti, projektanti

Ing. arch. Tereza Červená a Ing. Ing. arch. Jakub Svitek jsou zakladateli česko-slovenského architektonického ateliéru ČERVENÁSVITEK.


Přátelství dvou zakladatelů se nerozlučně přetvořilo do architektonické tvorby, díky které navrhují v mnohých městech a krajích jejich rodných zemí. Dvojici spojila láska k prostoru, technice a zhmotnění idejí.


Architektka Tereza Červená říká, že se jí líbí spojení umělecké stránky s technikou a racionálním uvažováním. Navržený projekt by měl vzbuzovat nějakou emoci, ale zároveň fungovat, interiér musí být promyšlený, aby se v něm dobře bydlelo a nic nebylo nepraktické nebo nedomyšlené.


Zakázky ateliéru ČERVENÁSVITEK tvoří především celkové návrhy nebo rekonstrukce od chatek v lesích, přes interiéry v centru Prahy a Bratislavy, po rodinné a bytové domy. Jak sami říkají, není pro ně důležitý prostor nebo typ zakázky, ale s jakým klientem spolupracují.


Ideální klient je člověk s otevřenou myslí


Na první nezávazné konzultaci architekti zjišťují klientovy představy a přání a snaží se na něj nacítit. Zároveň i klient zjišťuje, jestli se mu s nimi bude dobře pracovat a rozumí si. Podle Terezy Červené je zásadní, aby si klienti na projekt vybrali architekta, s nímž si budou rozumět a navzájem důvěřovat.


Když klient přijde s nějakou představou, je důležité se na projekt podívat zeširoka a upozornit na všechna úskalí, která v něm mohou nastat. Zároveň je třeba si umět představit, že prostor, ve kterém jsou lidé zvyklí být, by mohl vypadat úplně jinak. Architekti často přijdou s netradiční představou, která klienta předtím vůbec nenapadla, ale pak je unešený a bydlí se mu daleko lépe než předtím.


Celá spolupráce je dost intenzivní, na řadě konzultací architekti ukazují různé varianty řešení, aby došli k takovému návrhu interiéru, v němž bude radost žít a který klienta nadchne. Teprve až je z návrhu nadšený, postoupí se k realizačním dokumentacím a začíná se stavět. Architekti zároveň projekt hlídají až do samého konce.


Lidé si málokdy umějí představit, jak je to náročný proces, na kolik věcí současně se musí myslet, co se musí uhlídat, zorganizovat a naplánovat, od samotné dispozice, přes výběr materiálů a barev, po zařizovací předměty a každý detail v průběhu stavby.


Kontakt

Kontaktní údaje
info@symaliving.cz +420 241 404 574
Sociální sítě
Facebook Instagram YouTube
Informace o společnosti
SYMA Production s.r.o.
IČ: 26735130
DIČ: CZ26735130
Modřická 910/71, 664 48 Moravany
Pobočka Praha
Za Stodolou 94, 251 01
Modletice u Prahy
Zobrazit na mapě
Pobočka Brno
Modřická 910/71, 664 48
Moravany u Brna
Zobrazit na mapě